Rekrutacja
Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Technologia Żywnośći (obecny II rok, 2 stopnia)

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Biologia

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek:TRiL (obecny II rok, 1 stopnia)

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Technologia Żywnośći (obecny II rok, 2 stopnia)

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Technologia Żywnośći (obecny II rok, 2 stopnia)

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: TRiL

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: IiGW

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: OZEiGO I rok 1 st-dodatkowa rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: OZEiGO I rok 1 st

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Dietetyka

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – IV rok, 2 stopień

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka III rok 1 stopień

Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - Kierunek:Towaroznawstwo III rok 1 stopień

Lista osob zakwalifikowanych z rekrutacji dodatkowej lipiec 2014

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe - Biotechnologia -dodatkowa rekrutacja

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe - Technika Rolnicza i Leśna (I rok, 1 stopień)

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe - Technika Rolnicza i Leśna(II rok, 1 stopień)

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe - Technika Rolnicza i Leśna (III rok, 1 stopień)

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe i zagraniczne- OZEiGO (I rok, 1 stopień)

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (I rok, 2 stopień)

Lista osób zakwalifikowanych na Staże zagraniczne - Biotechnologia

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe - Biotechnologia

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe i zagraniczne, Wydział HiBZ, kierunek Biologia (I rok, 2 stopień)

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe z listy rezerwowej Kierunek: Technologia i Żywienie Człowieka I rok 2 stopień

Lista osób zakwalifikowanych na Staże krajowe z listy rezerwowej Kierunek: Technologia i Żywienie Człowieka III rok 1 stopień

Lista osób zakwalifikowanych - kierunek Geodezja i Kartografia

Lista osób zakwalifikowanych - kierunek Inzynieria i Gospodarka Wodna

Lista osób zakwalifikowanych - kierunek Dietetyka

Lista osób zakwalifikowanych - kierunek Towaroznawstwo

Lista osób zakwalifikowanych - kierunek Technologia i Żywienie Człowieka III rok 1 stopień

Lista osób zakwalifikowanych - kierunek Technologia i Żywienie Człowieka I rok 2 stopień

Lista osób zakwalifikowanych na Staże zagraniczne - kierunki: Technologia i Żywienie Człowieka, Dietetyka
Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki - kierunek: Biotechnologia

Rekrutacja na Staże krajowe i zagraniczne: maj/czerwiec 2014

Rekrutacja na praktyki studenckie: listopad/grudzień 2014

 

Proces rekrutacji na Staże krajowe i zagraniczne oraz Praktyki

Krok 1

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie powinny w pierwszej kolejności zapoznać się z naszą ofertą Staży i Praktyk. Przedstawiamy poszczególne elementy tej oferty:

1. Staże i praktyki

a. staże krajowe

b. staże zagraniczne

c. praktyki

2. Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich

a. efektywna komunikacja w pracy

b. autoprezentacja

c. profesjonalne CV i list motywacyjny

d. zarządzanie czasem

Krok 2

Aby zostać uczestnikiem/czką Projektu należy zapoznać się z dokumentami rekrutacyjnymi, jakie obowiązują do wybranych elementów naszej oferty.

 

Krok 3

REKRUTACJA

Projekt skierowany jest do studentów następujących kierunków: Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami , Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Biotechnologia, Biologia , Inżynieria i Gospodarka Wodna, Geodezja i Kartografia, Technologia i Żywienie Człowieka, Dietetyka i Towaroznawstwo. Program Staży realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2014 r.

Program Praktyk realizowany będzie w 2014 i 2015 r.

 

 

Programem Stażu objęta zostanie następująca liczba studentów:

a. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami – 25

b. Technika Rolnicza i Leśna – 22

c. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – 16

d. Biologia – 10

e. Inżynieria i Gospodarka Wodna – 18,

f. Geodezja i Kartografia – 50

g. Technologia i Żywienie Człowieka – 94,

h. Dietetyka – 11,

i. Towaroznawstwo – 6

j. Biotechnologia - 14

Programem Praktyk objęta zostanie następująca liczba studentów:

2014 r:

a. Technologia Żywności i Żywienia Człowieka (III r. 1 st.) – 18 osób

b. Biotechnologia (III r. 1 st.) – 5 osób

c. Towaroznawstwo (III r. 1 st.) – 1 osoba 16

d. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji (III r. 1 st.) – 6 osób 10

2014 r:

a. Biologia (I r. 2 st.) – 2 osoby

b. Technologia Żywności i Żywienia Człowieka (I r. 2 st.) – 34 osoby

c. Dietetyka (II r. 1 st.) – 2 osoby

d. Inżynieria i Gospodarka Wodna (I r. 1 st.) – 6 osób

e. Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami (I r. 1 st.) – 5 osób

f. Technika Rolnicza i Leśna (1 r. 1 st.) – 6 osób

Wymagane dokumenty

Jeśli chcesz zostać Uczestnikiem Projektu w pierwszej kolejności zapoznaj się z REGULAMINEM.

Krok 4

Następnie zgłoś chęć udziału w Projekcie poprzez wpisanie się na listę osób zainteresowanych dostępną u Wydziałowego Koordynatora Staży i Praktyk. Jednocześnie złóż następujące dokumenty:

  1. formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu
  2. deklarację udziału w Projekcie
  3. oświadczenie Uczestnika Projektu

 

Weryfikacja zgłoszeń do Projektu nastąpi na podstawie następujących kryteriów:

a. uregulowanie wszystkich zobowiązań wobec UR wynikających z regulaminu studiów

b. zaliczenie w terminie przewidzianym w regulaminie studiów semestru poprzedzającego przystąpienie do Projektu

c. średniej ocen za semestr poprzedzający aplikację

d. zaangażowania w działalność naukową i organizacyjną (zaświadczenie)

e. preferowane będą kobiety (ze względu na dyskryminację na rynku pracy)

f. kolejności zgłoszeń

Pamiętaj! Warunkiem zakwalifikowania do uczestnictwa w Projekcie jest złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów:

Kwalifikacja do projektu nastąpi na podstawie oceny formalnej i merytorycznej przedłożonych dokumentów.

Lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana na stronie www Projektu.

Po zakwalifikowaniu się do Projektu następuje etap rekrutacji do Stażu/Praktyki.

Na podstawie oceny punktowej dokumentów Komisja Rekrutacyjna utworzy Listę Rankingową. Lista zostanie opublikowana na stronie www Projektu.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: dr inż. Tomasz Jacek